Årsmöte 2021

GNK årsmöte sker digitalt torsdagen den 22 april 2021 kl. 20.00. 

Eventuella motioner skickas via mail: info@gallstao.com senast 2 veckor innan mötet. 
 
En motion om föreningsstuga för 2 396 840 SEK har inkommit samt en motion om padelbana för cirka 500 000 SEK.
 
Här finns motionerna.
 
Medlemsavgiften på 300 SEK räcker tyvärr inte till allt vi skulle vilja göra. Förutom medlemsavgifterna har GNK även en investeringsfond som ger 100 000 SEK i avkastning varje år vilket gör att vi har råd att göra vissa extra utgifter.

I stadgarna står:
"Föreningens ändamål är att inom området genomföra och skapa förutsättningar för samvaro och aktiviteter samt att bevara och utveckla områdets naturvärden och kulturella egenart." 

2021 skulle vi vilja avsätta 300 000 SEK som en extra satsning nu när vi varken arrangerat Valborg eller Midsommar som under ett normalt år.

Styrelsen har på förslag att sätta upp elljus vid gångstigen mellan Föreningshuset och busshållplatsen för 170 000 SEK för att det ska kännas tryggare för barn och vuxna att gå till bussen på vintern samt ge ett bidrag på 130 000 SEK till en gemensam bastu på ön.

Finns även önskemål om att lägga pengar från medlem att motverka Parkslide på ön, vilket skulle motsvara kostnaden för att klippa området kring fotbollsplanen som vi i styrelsen istället har prioriterat.

Det är medlemmarna på ön som bestämmer vad som är viktigast på årsmötet.