Aktuellt på Gällstaö

 

20190406
Lördagen den 6 april kl. 9.00-16.00 tänkte styrelsen för GNK börja fixa i ordning Föreningshuset nere vid fotbollsplanen, så att barn & vuxna kan hänga där framöver. Vi börjar med att måla invändigt och köra bort grejer till Återvinningen. Du är varmt välkommen att hjälpa till. Därefter ska vi installera el och köpa nytt pingisbord.
 

20181121
GNK:s årsmöte 2019 onsdagen den 24 april kl. 19.00 på Träkvista sjöscoutkår. 

Senast den 27 mars 2019 behöver vi få in eventuella motioner för att kunna förbereda inför årsmötet. Skickas via mail: info@gallstao.com eller brevledes till: GNK, Box 73, 178 21  Ekerö.  

20181020
Dags för Halloween på Gällstaö igen. Läs mer & anmäl dig här & swisha gärna 50 SEK för att medverkan till GNK.  Swish: 1230989608. Ifjol sponsrade GNK med 7 000 SEK i godisinköp. Halloween har blivit enormt populärt med många barn anmälda. Medlemsavgiften på 300 SEK per hushåll per år till GNK ska även täcka kostnaden för klippning av fotbollsplanen. Valborg firar vi utan kostnader & Midsommar går med plus. Hoppas att era barn vill delta i år igen trots att vi börjar med en (frivillig) avgift. Vi är tacksamma för allt ideellt engagemang. I år lägger Adriana & Theresa ner sin själ för att det ska bli lika roligt som tidigare år. 

 

20180626

I föreningshuset på Gällstaö finns ett rum med pingisbord.

Det är inte så uppfixat, men Fredrik i styrelsen har precis målat över klotter från förr och några andra har sopat lite, så att barnen på ön skulle kunna ansvara för att göra i ordning och spela pingis.

Kanske finns det några på ön som gillar att fixa så att det blir ett trevligt ställe för barn & unga. Det skulle behövas en fräschare soffa och några stolar & bord. GNK ska ansvara för att fixa så det finns lampor & el på plats och betalar racket, nät och bollar.

Vi behöver nog åka några vändor till återvinningen med gamla grejer också.

Tanken är att barnen själva ska få bestämma & ansvara (tillsammans med en vuxen) för lokalen och idag lämnade GNK en nyckel till Arthur, 10 år som tillsammans med pappa Christoph är en av de barn som börjar hjälpa till att få ordning.

Hör gärna av er till GNK eller direkt till Arthur via pappa Christoph, tel. 070-697 32 84 om ni vill hjälpa till eller har ett barn som vill engagera sig. Mail till GNK: info@gallstao.com eller christoph@gallstao.com

Hoppas att ni precis som vi gillar att föreningsstugan kommer till användning.


20180622

Vi firar Midsommar. Välkomna!

 

20180521

Nu är det dags för knattefotbollen på Gällstaö igen.

Tid: Tisdagar kl.18:00-18:45 med start den 22 maj 2018.

Plats: Fotbollsplanen Gällstaö

Målgruppen är främst barn födda 2012-2013.

 

20180514 

Till vår kännedom att Ekerö kommunen planerar att bygga närvärmeanläggning med oljedepåer intill skidbacken.

Förhandsbesked för närvärmeanläggning på fastigheten Ekebyhov 1:394 har inkommit till bygglovenheten. Sökande är Ekerö kommun, Teknik- och exploateringskontoret, BOX 205, 178 23 EKERÖ

Enligt plan- och bygglagen skall Byggnadsnämnden - innan nämnden behandlar ärendet - höra om Ni eller någon annan granne har någon synpunkt på det sökta förhandsbeskedet. Den sökande har även rätt att ta del av vad andra har tillfört ärendet och erbjudas tillfälle att yttra sig över det.

Ni får nu detta ärende för kännedom och har möjlighet att inkomma med synpunkter till oss.

Området är detaljplanelagt. Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas för användningen reningsverk med sammanhängande kontor mm samt lager. Marken och byggnader får inte användas för ändamål som kräver att människor stadigvarande måste vistas där annat i den mån som behövs för skötsel av reningsverket. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. Högsta byggnadshöjd är angiven till 8,0 meter.

Ett förhandsbesked ger svar på om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas och bedömas lämplig på den avsedda platsen. Handlingarna i ett förhandsbesked är relativt enkla, en ansökan och en karta där planerad byggnader eller tomtplats är inritad, på ca 2000 kvm.

Har ni synpunkter på sökt förhandsbesked, skriv till Miljö- och stadsbyggnadskontoret, bygglovenheten, Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö. Synpunkter skall vara bygglovenheten tillhanda senast 2018-05-23. 

Frågor om ärendet besvaras av handläggare, kan även mailas till bygglovenheten@ekero.se

Bilagor finns här: http://www.gallstao.com/13/68/ekebyhov-1394/

 

20171114

GNK:s årsmöte 2018
Onsdagen den 18 april kl. 19.00 på Träkvista Sjöscoutkår.

Senast den 26 mars behöver vi få in eventuella motioner för att kunna förbereda inför årsmötet. Skickas via mail: info@gallstao.com eller brevledes till: GNK, Box 73, 178 21  Ekerö. 

Kallelse & förvaltningsberättelse.

(Bilaga till motion 3 om Ångbåtsbryggan)


20171021
Under 10 år har Cindy Andersson drivit Halloween-firandet på Gällstaö och uppslutningen har varit enorm. Barnen älskar det. Vi är oerhört tacksamma för Cindys engagemang. Under årets upplaga av Halloween har Adriana och Theresa varit projektansvariga. Stort tack. 

På Gällstaös Facebook-sida hittar ni bilder från Halloween. Klicka här.


20170909 

Gällstaöloppet
Den 9 september 2017 är det dags för årets upplaga av Gällstaöloppet! 

Tid och plats
: Samling kl 10.00 vid fotbollsplanen på Gällstaö

.
Klasser
: Knattar 0-5 år: 150m
 Barn 6-10 år: 600m 
Damer, herrar och promenad: 3,2 km.

Bilder på vinnarna här.

 

20170905 Ängen
Många på Gällstaö har engagerat sig i ängen och den 20170612 beslutades i Ekerö kommun att översiktsplanen revideras så att ängen på Gällstaö markeras som tätortsnära grönområde. 
 
Beslutet finns nu att läsa i SamrådsredogörelsenGällstaö förekommer på flera ställen i dokumentet (använd sökord Gällstaö). På Ekerö kommuns hemsida finns den nya översiktsplanen.  I en ruta i högerkant finns också länken till Samrådsredogörelsen.

Ur Samrådsredogörelsen:

Sid. 22
Gällstaö Flertalet av de boende på Gällstaö anser att ängen på Gällstaö inte ska användas som ett förtätningsområde. Gällstaö ska bevaras som det är idag. Den förändring som kommunen vill driva igenom skulle ge en negativ påverkan på naturmiljön och rekreation i närområdet. En person anser att det är acceptabelt att bygga några bostadshus utmed Herredagsvägen, dock inte i övriga Gällstaö.

Ekerö kommuns kommentar: Översiktsplanen revideras så att ängen på Gällstaö utgör tätortsnära grönområde. Utrymme för etablering av förskola på Gällstaö kan komma att utredas.
 
sid. 66
Efter samrådet har planförslaget reviderats med anledning av inkomna synpunkter och utifrån pågående utredningar som utgör planeringunderlag för översiktsplanen. Nedan sammanfattas de större förändringarna.  

12. Ängen på Gällstaö markeras som tätortsnära grönområde.

 

20170903
Gällstaö Sidewalk Sale

Dags att rensa ut garaget. Söndag den 3 september 2017 blir det Gällstaö Sidewalk Sale. Gå runt ön och fynda mellan kl. 10.00-13.00!

Ekerö kyrka kommer eventuellt förbi under söndagen om man vill skänka något som inte sålts.

På måndag morgon kl. 6.00 kommer Ekerö kommun att hämta upp det osålda om du märker upp det med texten Grovavfall respektive Elavfall. Grovavfall är till exempel: möbler, barnvagnar, cyklar, skidor, mattor. Det vill säga hushållets lösa inventarier. 


Mer info.

20170715

Ny karta av Gällstaö

På infarten till Gällstaö finns nu en ny karta av ön. Det går även att beställa en egen tavla för 500 SEK. Maila karta@jhn.se. Kreatör: John Håkansson

 

20170712
Såld tomt - ingen eldningsplats
GNK har sålt tomten på slutet av Syrénvägen och tillträde sker idag. Där är ingen eldningsplats. Det är strängt förbjudet att lägga ris och annat på platsen. Tyvärr finns nu en stor rishög på tomten och föreningen måste betala bortforslingsavgift. 

 

 

 

20170607

Nu är det dags för knattefotbollen på Gällstaö igen.

Tid: Onsdagar kl.18:00-18:45. Plats: Fotbollsplanen Gällstaö
Målgruppen är främst barn födda 2011-2012. Läs mer.

 

20170601

Nytt bokningssystem för tennisbanan/multisportbanan/basketplanen.
Vårt tidigare system hade en maxgräns på 50 användare, så inga nya medlemmar hade möjlighet att boka tider för att spela tennis. Nu har vi därför satt igång med ett nytt bokningssystem som alla boende på Gällstaö är välkomna att använda. Adressen är: https://boka.se/GallstaoMultisport

 

20170623 

Midsommarfest
Tillsammans skapar vi Midsommarfirandet på Gällstaö. 

Om vi alla lägger ungefär en halvtimme på att fixa med någon del i programmet så får vi vår härliga Midsommarafton på ön. Kontakta Lovisa Brugge och/eller Gustaf Axelsson, tel. 070-3518314, som från GNK:s håll försöker dra ihop trådarna detta år och fråga vad du kan hjälpa till med. Stort tack! 

För att kunna betala smidigt på plats har vi nu skaffat Swish till föreningen: 1230989608

 

20170430

Varje år har vi en gemensam valborgsbrasa på ängen vid multisportbanan mitt på Gällstaö. Eldarna tänds med facklor kl. 20.00. Välkomna till en kväll med sång och trevligt sällskap!

 

20170424

Årsmöte måndagen den 24 april 2017 kl. 19.00. Jungfrusund. Kallelse. Protokoll. Beslut: Byte av namn på föreningen från GÄLLSTAÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING (GFF) till GÄLLSTAÖ NATUR- OCH KULTURFÖRENING (GNK)

 

  

20170201 

Alla Ekeröbor har möjlighet att anmäla sig till matavfallsinsamlingen
Enklare än du kan tro att återvinna ditt matavfall nu. Efter att du anmält ditt intresse till Ekerö kommun levereras ditt startpaket på din soptunna. Du får några rullar med Gröna påsen och en liten hink att sätta den i. Där slänger du t ex skal, matrester och kaffefilter och sedan lägger du den i soptunnan som vanligt. Påsarna sorteras maskinellt i sorteringsanläggningen genom optik som läser av påsens färg. Det utsorterade matavfallet rötas för att sedan framställa biogas och biogödsel. Från övrigt avfall utvinns el och värme genom förbränning. Det tillkommer inga extra kostnader utan att använda Gröna påsen är en service som ingår i ditt sopabonnemang. Läs mer och anmäl dig här

  

20161205

Ekerö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Under 5 december-17 februari sker samråd av förslaget. Ta chansen att säga hur du tycker att Ekerö kommun ska utvecklas! Läs mer på Ekerö kommuns hemsida.

 

20161005
Ingen snabbutredning för bebyggelse av nya bostäder på Gällstaö.  
– Vad jag sa är att vi tittar på alla områden som vi skulle kunna bebygga snabbt utefter specifika förutsättningar såsom juridiska, ekonomiska och byggtekniska. Just Gällstaö ser vi dock att det inte finns några gällande detaljplaner för, varför en snabb bebyggelse inte är aktuellt. Där behövs det ett normalt planförfarande. Vi får se vad den processen ger, kommenterar Adam Reuterskiöld.
Källa: Mälaröarnas Nyheter

 

20160927
Premiär för GFF NYHETSBREV
Vill du få nyhetsbrev från Gällstaö Fastighetsägareföreningen GFF så anmäl dig här.

20160921
Politikerna stoppar omdiskuterad rederiflytt
Ekerö Rederis flytt till Gällstaö kommer inte att bli av – politikerna sätter stopp. Nu ska tjänstemännen försöka hitta andra alternativ. Källa: Mälarö Tidning

 

Kommande aktiviteter 

20190406 Målning
Lördagen den 6 april kl. 9.00-16.00 måla föreningshuset invändigt och köra bort grejer till återvinningen. Du är varmt välkommen att hjälpa till. 


20190424 Årsmöte
Onsdagen den 24 april 2019.
Träkvista sjöscoutkår. 

 

Länkar

Gällstaö på Facebook

Gällstaö Samfällighetsförening

Boka multisportbanan

Mälarö Tidning

Mälaröarnas Nyheter

Restaurang Jungfrusund

Färjan Ekeröleden (Slagsta)

SL-pendlingsbåt till stan

Ekebyhovsbacken

 

 

Gällstaö på Facebook


Gällstaö på Twitter