Föreningsinformation

Under årsmötet 2017 beslutades att byta namn från Gällstaö Fastighetsägareförening till Gällstaö Natur- och Kulturförening samt justera paragraf 1 och 3 i föreningens stadgar.

Föreningen har Gällstaö inom Ekerö kommun som verksamhetsområde. Föreningens ändamål är att inom området genomföra och skapa förutsättningar för samvaro och aktiviteter samt att bevara och utveckla områdets naturvärden och kulturella egenart.


Det finns idag 342 hushåll på ön och de flesta är medlemmar i föreningen.

 

Medlemsavgift

Årsavgift 300 kr / fastighet betalas in till föreningens PostGiro 25 07 58-0. 
Inbetalningskort med information skickas varje år via föreningens kassör.

 

Årsmöte 

Årsmöte den 24 april 2017 kl. 19.00. Jungfrusunds Marina. Kallelse.

Årsmöte den 18 april 2018 kl. 19.00. Återkommer om plats. 

 

GFF NYHETSBREV

Vill du få nyhetsbrev från Gällstaö Fastighetsägareföreningen GFF så anmäl dig här.

 

Anmälan om medlemskap

Vill du bli medlem i Gällstaö Natur- och Kulturförening? Skicka oss ett meddelande!